பெரு வெள்ளம்

  • படம்: அவதாரம்
  • பாடல்: ஒரு குண்டுமணி
  • எழுதியவர்: முத்துக்கூத்தன்
  • இசை: இளையராஜா
  • பாடியவர்: இளையராஜா
  • Link: http://www.youtube.com/watch?v=C45yKkdLFi4

ஒரு குண்டுமணி குலுங்குதடி கண்ணம்மா காதுல காதுல,

ரெண்டு சிந்தாமணி சிந்துதடி சின்னம்மா சொல்லுல சொல்லுல!

இந்தப் பாடலில் வரும் ‘குண்டு மணி’க்கு அர்த்தம், குண்டான மணி என்றுதான் நினைத்துக்கொண்டிருந்தேன். அதாவது, காதில் ஒரு கனமான மணியைத் தொங்கவிட்டிருக்கும் பெண் தலையை ஆட்ட, அந்தக் குண்டான மணி குலுங்குகிறது.

வேறோர் இடத்தில் “குண்டு மணி தங்கம் வாங்கி வெச்சிருக்கேன்” என்று வாசித்தேன். அங்கேயும் குண்டான மணி அளவு தங்கம் என்றுதான் அர்த்தம் புரிந்துகொண்டேன்.

பிறகு ஒரு நண்பர் சொன்னார், அது ‘குன்றி மணி’யாம். சிவப்பு, கருப்பு நிறத்தில் உள்ள ‘குன்றி’ என்ற தாவரத்தின் விதைக்குதான் அந்தப் பெயர். தங்கத்தைக் குறைவாக வாங்கும்போது அதை அளவிடப் பயன்படுத்தப்படும் மிகச் சிறிய எடைக்கல் அது!

இந்தக் ‘குன்றி மணி’ என்ற பெயர்தான் பின்னர் பேச்சு வழக்கில் ‘குந்து மணி’, ‘குண்டு மணி’ என்று பலவிதமாக மாறிவிட்டதாம். இந்தப் பாடலில் வரும் கண்ணம்மாவின் காதில் குலுங்குவதும், குன்றி மணி அளவு (குறைவான) தங்கம்தான், அல்லது, குன்றி மணி போன்ற சிவப்பான ஏதோ ஒரு கல்லால் செய்யப்பட்ட தோடு!

***

என். சொக்கன் …

08 11 2013

341/365